نرخ جرایم رانندگی

جزییات کامل نرخ جرایم رانندگی (برحسب تومان)

نوع تخلفکلان شهر و جاده های بین شهریسایر شهرهاروستا و راه روستایی
  رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان‌‌ها۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
  تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر در ساعت۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰
  تجاوز از سرعت مجاز (بیش ۵۰ کیلومتر در ساعت)۲۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
  تجاوز از سرعت مجاز (بیش ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)۲۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
  سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه۲۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
  عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی۲۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
  حرکت به طور مارپیچ۱۵۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۷۵,۰۰۰
  حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها۱۵۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰
  عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع )۹۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
  تجاوز به چپ از محور راه۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
  عبور وسایل نقلیه از پیاده رو۶۵,۰۰۰۳۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰
  دور زدن در محل ممنوع۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
  توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع۴۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
  عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین۶۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
  استفاده از موبایل یا وسایل ارتباطی حین رانندگی۱۰۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰
  نقص در سامانه روشنایی در شب۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰
  رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز۶۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰
  عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس۶۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰
  عدم رعایت مقررات حمل بار۶۷,۵۰۰۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰
  عدم رعایت حق تقدم عبور۵۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰
  نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک )۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰
  در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
  حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰
  دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰
  توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
  عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰
  استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
  توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰
  عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
  سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰
  نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن۶۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰
  حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانی۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰۱۰,۰۰۰
  پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث س۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
  عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موت۶۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
  توقف دوبله در معابر۳۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
  کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر۳۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
  حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکل۱۵۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۷۵,۰۰۰
  تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاص۶۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰
  عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط من۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰
  نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰
  عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه۸۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰
  نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه۵۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
  قصور در بکار بردن علایم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰
  توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰
  نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰
  رانندگی با وسیله نقلیه دودزا۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰
  نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰
  مغایرت مشخصات مسافر یا محموله وسیله نقلیه۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰
  عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰
  استفاده از چراغ زنون غیرمجاز۴۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰
  شیشه دودی غیرمجاز خودرو۵۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
  ایجاد آلودگی صوتی۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
  نداشتن زنجیر چرخ۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
  توقف روی خطوط عابر پیاده۶۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰
  شعرنویسی روی خودرو۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰

 

سامانه استعلام تخلفات راهنمایی و رانندگی

مطالعه بیشتر