اعتبار مدرک حقوق دانشگاه علمی کاربردی در آزمون وکالت

اعتبار مدرک حقوق دانشگاه علمی کاربردی در آزمون وکالت

شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۰۲۴
شماره پرونده : ۹۸-۹۷-۲۰۲۴ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

استعلام :
وفق ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ داشتن لیسانس حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی برای اخذ پروانه کارآموزی ضروری است از طرف دیگر در چند سال اخیر دانشگاه علمی کاربردی مدارک لیسانس تحت عنوان رشته حقوق ثبت، حقوق کیفری و نظایر آن صادر می‌کند که به لحاظ درس‌های ارائه شده صرفاً بخشی از دروس لیسانس حقوق قضایی را پوشش می‌دهد. لذا خواهشمند است پاسخ دهید آیا دارندگان این مدرک مجاز به دریافت پروانه کارآموزی وکالت هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اطلاق عبارت «لیسانس حقوق» در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، شامل کسانی‌ است که از مراکز علمی و کاربردی وابسته به دانشگاه جامع علمی و کاربردی مدرک لیسانس حقوق با گرایش‌های تخصصی دریافت می‌کنند نیز می‌شود.

مطالعه بیشتر