نفقه

#نفقه #ترک_انفاق #مطالبه_نفقه

زوجین از ابتدای رابطه زناشویی در مقابل هم دارای حقوق و تکالیفی خواهند بود و‌ از جمله مهمترین این موارد پرداخت نفقه می باشد. زن از ابتدای هستی دارای کرامت و در نزد جوامع متمدن مورد توجه و‌حمایت افراد بوده است. با شروع رابطه زناشویی مدیریت و‌ ریاست خانواده به عهده مرد قرار گرفته و مرد با حضور در مجامع عمومی به تامین درامد و‌ معاش می پردازد و همسر نیز در منزل با تلاش و‌کوشش به تهیه وسایل آرامش و راحتی و تربیت فرزندان پرداخته و گستره افزایش جمعیت و پیشرفت بشری را فراهم می کند. از این رو با توجه به اینکه زن خود و زمانش را وقف دیگران می نماید وظیفه تامین هزینه های او‌ با شوهر خانواده می باشد که در قانون عنوان نفقه دارد. شوهر ملزم است در حدود‌ شوون و پرستیژ فردی و اجتماعی همسرش هزینه های وی را تامین نماید و معیار تعیین میزان نفقه همسر همانا ویژگی های فردی و اجتماعی وی می باشد و‌شوهر می بایست به تامین این هزینه ها بپردازد. اگر بر حسب اتفاق یا عامداً این هزینه ها تامین نگردد همسر می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مبالغ را به صورت توافقی یا با تعیین کارشناس به ضرب قانون از شوهرش دریافت کند و حتی اگر این مهم واقع نشد با شکایت کیفری ترک انفاق شوهر متجری قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. البته وقوع تمامی مطالبی که‌ گذشت منوط به مطیع و فرمانبردار بودن همسر خواهد بود و زن ناشزه و نافرمان مورد حمایت قانون گذار نمی باشد که توضیح نشوز و نافرمانی به صورت کامل در یک مطلب جداگانه بررسی خواهد شد.