تخصص حقوق حرفه ای

حقوق حرفه ای با دارا بودن یک تیم قوی حقوقی در زمینه های حقوقی، کیفری، ثبتی، شهرداری و خانواده آماده خدمت به هم وطنان می باشد.