محمد رحیمی وکیل پایه یک دادگستری

محمد رحیمی وکیل پایه یک دادگستری

محمد رحیمی

وکیل پایه یک دادگستری

رتبه ۴ آزمون وکالت ۱۳۹۲

رتبه ۲ آزمون اختبار ۱۳۹۴

کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه دولتی شیراز

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

پذیرفته شده در آزمون مرکز داوران قوه قضائیه مرکز فارس

پذیرفته شده در آزمون دستگاه های اجرائی(وزارت بهداشت)

آدرس دفتر : شیراز – پل حر- جنب آتشنشانی – طبقه فوقانی شیرینی نوید – واحد ۳

شماره تلفن : ۰۷۱۳۲۳۱۵۴۳۸

تلفن همراه : ۰۹۱۷۳۰۳۴۰۰۲